Komputer w placówce edukacyjnej

Jeszcze nie tak dawno, zaledwie kilkanaście lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że komputery mogą zyskać taką popularność i staną się jednym z podstawowych narzędzi edukacyjnych w szkołach. Dziś nowoczesne pracownie znajdują się w każdej placówce, począwszy od elementarnych podstawówek a skończywszy na renomowanych prywatnych uczelniach. Trudno dziś uczestniczyć w codziennym życiu społecznym bez umiejętności obsługi podstawowych programów, jednak w edukacji lekcja informatyki przestała już służyć poznawaniu zasad obsługi sprzętu, a stała się sposobem na zgłębianie bardziej zaawansowanych dziedzin. Komputery zdominowały nasze życie, umiejętność obsługi wymagana jest często nawet od pracowników najniższego szczebla. Przeglądając oferty pracy można zauważyć, że połowa z nich, jako warunek konieczny zakłada znajomość programów pakietu biurowego. Takie warunki spowodowały, że elementarnych umiejętności informatycznych uczy się już w szkole podstawowej. Komputery w szkołach są standardem, który powoli przestaje stanowić samodzielny przedmiot, a staje się jedynie pomocą dydaktyczną do właściwej lekcji. Jeśli jest informatyka, to jako rozwijanie umiejętności pracy z programami. Rodzice przyzwyczajają do nowoczesnych technologii nawet przedszkolaki, więc w podstawówce uczeń z reguły ma opanowane podstawowe umiejętności.

Both comments and pings are currently closed.